BIOMETRIC Dochádzka - Vlastnosti systému

Vlastnosti systému

  • Evidence zaměstnanců – evidování začátku pracovního poměru zaměstnance, skončení pracovního poměru zaměstnance, evidování RFID identifikátorů.
  • Pracovní kalendáře – rychlé týdenní či cyklické generování změn, evidování svátků, vytvoření více kalendářů pro jednotlivce nebo skupiny
  • Změny – pružná, pevná, pohyblivá, volná změna, generování salda, přesčasů, přiřazení změn skupinám i jednotlivcům,
  • Tiskové výstupy - generování různých druhů reportů, jednoduchá tvorba vlastních reportů podle požadavků konkrétního zákazníka.
  • Docházkové čtečky – velký výběr docházkových čteček od nejjednodušších až po čtečky s velkým dotykovým displejem.
  • Prohlížeč docházky – možnost zaměstnanců sledovat si docházku, odpracované hodiny, saldo, možnost průběžně opravovat chyby v docházce