Systém evidence výrobních operací

  Systém slouží na evidenci  odpracované doby jednotlivých zaměstnanců na jednotlivých zakázkách.. Prostřednictvím systému se sleduje odpracovaná doba na jednotlivých výrobcích, zakázkách. Displej terminálu umožňuje zobrazovat přímo názvy nebo čísla zakázek. V případě, že je systém propojený s docházkovým systémem, je samozřejmostí automatické ukončení operací při odchodu zaměstnance z práce.

Výhody systému

Evidence výrobních operací je efektivní nástroj s rychlým spravováním dat, aktuálními přehledy o počtu odpracovaných hodin a možností exportu dat do informačních systémů pro řízení výroby. Vyhodnocení časových dat se snímačů vykoná softwarový modul evidence výrobních operací (EVO).

 • Sledování odpracované doby na zakázkách a jednotlivých výrobních operacích
 • Evidence pomocí terminálů rozmístěných v provozovnách
 • Identifikace osob kartou nebo otiskem prstu
 • Identifikace zakázky čipem nebo otiskem prstu
 • Možnost výběru zakázky na displeji terminálu
 • Kombinace s evidencí docházky
 • Evidence v hodinách a dnech
 • Neomezený počet zakázek zadaných v systému
 • Možnost volby zakázky i na docházkovém terminálu
 • Nastavení časové platnosti zakázky od-do
 • Přehled stavu zakázek v reálném čase
 • Možnost tvorby přehledových sestav 
 • Export dat do informačních systémů

Definování jednotlivých seznamů

Prostřednictvím jednotlivých seznamů je možné definovat činnost, kterou budou zaměstnanci vykonávat, jako broušení, sváření, lakování a podobně.

Dále je možné vytvořit seznam zakázek, výrobků a provádět přidělení výrobku k zakázkám případně přerozdělování zaměstnanců na jednotlivé zakázky, případně jednotlivé výrobky.

 

Zoznam činností

Obr. 1 - Seznam činností

 


Zoznam zákaziek

Obr. 2 - Seznam zakázek

 

Kniha návštev osob

Obr. 3 - Seznam jednotlivých výrobků

 

Přehled operací

Přehled operací slouží k zobrazení stavů u jednotlivých zaměstnanců, kompletně strávený čas, počet chybných výrobků a jiné údaje..

 

Prehľad operácií

Obr. 4 - Přehled operací