Systém návštěv

  Systém návštěv je silný nástroj pro moderní informační vrátnice. Už žádné zapisování návštěv do sešitu!

           Modul Vrátnice umožňuje plnohodnotnou evidenci návštěv ve firmě a vozidel v areálu. Informátor (vrátník) ví okamžitý stav, kolik cizích osob a motorových vozidel je ve firme. Osoby jsou s vozidly spárované, takže ví, které auto komu patří. Také je evidované, za kterým zaměstnancem návštěva jde, počet doprovázejících osob a jestli je návštěva soukromá nebo firemní. Samozřejmostí jsou podrobné statistiky a přehledy. V kombinaci s přístupovým systémem poskytuje kompletní přehled o pohybech osob v prostorách společnosti.

Ovládací pult

Ovládací pult je základní ovládací prvek pro vrátníky. Obsahuje okamžitý stav  osob a vozidel v prostoru, jejich jmenný seznam, délku návštěvy a jiné důležité informace. Při zadávání evidenčního čísla vozidla jsou všechny informace o vozidel doplnění automaticky z internetové databáze.

 

Ovládací pult Vrátnice

Obr. 1 - Ovládací pult Vrátnice

 

Kniha návštěv

V knize návštěv je zapsána každá událost v evidenci. Kniha má dvě části, Osobní návštěvy a Vozidla.

Kniha návštev vozidla

Obr. 2 - Kniha návštěv vozidla

 

Kniha návštev osob

Obr. 3 - Kniha návštěv osoby