Vydali sme novú verziu programu AttendanceProW - dochádzkový modul.

 

Zoznam najvýznamnejších zmien v danej verzii:

 

 •   Podpora UHF čítačiek čipov.
 •   Možnosť špecifikovať výrobnú operáciu ako Normálna, Zmena, Reklamácia, Oprava.
 •   Podpora nahrávania odtlačkov palcov USB čítačkou.
 •   Možnosť definovať funkciu zamestnanca, filter podľa funkcie v reporte Kto je vo firme.
 •   V zozname oddelení je možné vybrať snímače, ktoré budú ignorované pri výpočte dochádzky. Nastavenie je možné aplikovať na jednotlivé oddelenia.
 •  Na zariadenia ZKEM sa odosiela aj heslo ku každému zamestnancovi, ak je priradné.
 • Notifikácia schválenia/zamietnutia žiadostí o prerušenie cez email.
 • Virtuálna čítačka pre smartfóny a počítače. (Súčasť modulu WEB).
 • Evidencia príplatkov.
 • Použite kotna pracovného času, možnosť jeho tvorby a čerpania.
 • Počítanie stravných lístkov.
 • Nový modul Jedáleň.
 • Vizuálne zobrazenie dňa dochádzky.
 • Export do Karat, TeamSoft, Garis, Noris, Helios a dalších PAM.
 • Nová verzia algoritmu výpočtu dochádzky - možnosť zmeniť cez program - nastavenia - verzia 2.
 • Modul plánovania nerovnomerne rozvrhnutého pracovného fondu.
 • Modul kontrol prekročenia plánovanie nerovnomerne rozvrhnutého pracovného fondu.