Zabezpečovací systém

V posledním období stále stoupá počet krádeží zaviněných vloupáním do objektů. Proto je potřebné věnovat dostatečnou pozornost systémům el. zabezpečené signalizace (EZS), jak při výstavbě nových objektů, tak i v už existujících prostorách. Zabezpečovací systém nabízí ochranu proti neoprávněnému vniknutí do zabezpečených prostor objektu, k jeho signalizaci, stejně tak evidenci pokusů o narušení. Systém EZS se navrhuje na základě prohlídky objektu, zvážení rizik a podmínek pojištění. Skládá se z různých komponentů. Ústředna, ovládací panel, infrapasivní pohybové snímače, snímače na detekci rozbitého sklad, otřesové, mikrovlnné, PANIC a různé jiné. Výstupní zařízení mohou být různé sirény, pagery, telefonní hovory, GSM komunikátory nebo komunikátory na přenos informací na SRP středisko registrovaných poplachů SBS služby nebo policie.