Způsobilost a certifikáty

Technická služba
Naše společnost má samozřejmě licenci k provádění technické služby podle § 7 odst.. 1. zákona číslo 473/2005 Z. ze soukromé bezpečnosti na vývoj, výrobu, prodej, projektování, montáž, údržbu, revizi a opravu zařízení určených ke sledování pohybu osob.

Vvšechna zařízení mají vydané CE certifikáty platné pro celou Evropskou unii a také FCC certifikáty.

 

 

 

 

 

Certifikáty k jednotlivým zařízením si můžete stáhnout zde: